Stránky časopisu FOND SHOP

www.moneco.cz

Úvodní stránka

Hledání

Text:
Hledej

Reklama

MONECO Financial Training MONECO

Knihovna | FOND SHOP 13/2018 | Diverzifikace je velmi důležitá

vytisknout článek...

Diverzifikace je velmi důležitá

 

Poslední roky se dařilo akciím, zejména těm americkým. Letos už tomu tak není a do popředí se dostaly komodity. Kterým třídám aktiv se tedy v jednotlivých letech dařilo?

Jednotlivým akciovým trhům, potažmo třídám aktiv se v různých letech daří různě. Záleží na fázi hospodářského cy- klu, naladění investorů, na situaci v daném regionu a nespočtu jiných faktorů.

Je proto zajímavé se podívat na to, které roky přály tomu či onomu trhu nebo té či oné třídě aktiv.

Asi nikoho nepřekvapí, že v „krizovém roce 2008“ obsadily poslední příčky akciové trhy napříč světem. Vůbec nejhůře se tehdy dařilo rozvíjejícím se trhům, které si ale hned následující rok, celkem logicky, připsaly naopak zhodnocení nejvyšší, tedy pokud vše měříme v USD.

Plnou verzi článku naleznete v tištěné podobě časopisu FOND SHOP 13/2018
objednávka předplatného

Z dopisů

„Z českých časopisů jediný, který opravdu poctivě přečtu, je FOND SHOP. Není to ze sentimentality, ale jednoduše proto, že na našem trhu není kvalitnější investiční periodikum.“ (Petr Šimčák, člen představenstva Pioneer Investments)

„Za dobu, co vás čtu, jsem získal finanční gramotnost, kterou nemá 80% populace. Za to vám patří dík a uznání.“ (z dopisu čtenáře)

Graf čísla

Domácí akcie lákají


Obrázek aktuálně Průměrná váha akcií v portfoliích investorů z daných regionů


Čínská poptávka a růst zemí


Obrázek aktuálně Očekávaný dopad zpomalení poptávky v Číně na HDPDoporučujeme

Jak je to s těmi ETF?
Stále rostoucí popularita ETF, která je čím dál více patrná i v ČR, přirozeně znamená, že se o tomto tématu stále častěji diskutuje. Střetávají se názory zastánců stock pickingu se zastánci indexového investování.

Svérázné Dluhopisy Republiky
Ministerstvo financí nedávno s poměrně velkou slávou představilo nové „spořící“ dluhopisy s tím, že emise ponese vznosný název Dluhopisy Republiky.

Exotická ETF a jejich rizika
ETF jsou stále populárnějším produktem. Část z nich se ale již od „původního záměru“ vzdálila a stále větší počet inverzních a pákových ETF může značit problém.

Dividendy jsou důležité
Každý akciový index má vyšší výkonnost v dividendové než cenové verzi díky efektu reinvestování dividend. Ten je podstatně silnější u indexů pro Austrálii a Evropu než pro Japonsko a USA.