Stránky časopisu FOND SHOP

www.moneco.cz

Úvodní stránka

Hledání

Text:
Hledej

Reklama

MONECO Financial Training MONECO

Knihovna | FOND SHOP 13/2018 | Rub a líc stock-pickingu

vytisknout článek...

Rub a líc stock-pickingu

 

Dlouhodobý trend rozšiřování nabídky pasivně spravovaných ETF i zájmu investorů o ně ve srovnání s aktivně řízenými fondy svědčí o rostoucím konsenzu, že aktivní výběr konkrétních akciových titulů v duchu stock-pickingu nemá při jemu vlastních transakčních nákladech velkou šanci překonávat reprezentativní benchmarky pro daný akciový trh. Na úskalí nesystematického aktivního výběru akcií upozorňuje i studie profesora Hendrika Bessembindera, jejíž závěry, představené v rubrice TÉMA, rozhodně stojí za pozornost. Dotyčný profesor totiž na základě svého výzkumu tvrdí, že drtivá většina akciových společností kótovaných na burzách v USA nedokázala dlouhodobě zhodnotit své akcie nad úroveň amerických státních dluhopisů.

Za nadvýkonností benchmarkových akciových indexů pak ve skutečnosti stojí jen drobná hrstka zahrnutých firem. Aneb jak se můžete dočíst v příslušném článku, drobným investorům, kteří chtějí jen spořit na stáří, nelze stock-picking doporučit jako koníček. Je lepší, když se tito laici budou po-dílet na aktivním výběru akcií přes „profesionála s dostatečnou prokázanou historickou výkonností“, který provádí investiční rozhodování jako svoji hlavní činnost.

Výsledky práce konkrétního profesionálního portfolio manažera, který řídí akciový fond na základě stock-pickingu, tedy s důrazem na specifika vybíraných firem a bez ohledu na souhrnné faktory ovlivňující celý trh, ukazuje rubrika PORTRÉT FONDU. A je nutné dodat, že fond zaměřený na menší společnosti si při své krátké historii zatím vede výtečně. Stock-picking tak má svůj rub a líc – pokud ho na denní bázi aplikuje zkušený či kvalifikovaný portfolio manažer, šance na úspěch je vyšší, byť ani v tomto případě nelze zaručit nadvýkonnost proti benchmarku.

FOND SHOP 13/2018
objednávka předplatného

Z dopisů

„Z českých časopisů jediný, který opravdu poctivě přečtu, je FOND SHOP. Není to ze sentimentality, ale jednoduše proto, že na našem trhu není kvalitnější investiční periodikum.“ (Petr Šimčák, člen představenstva Pioneer Investments)

„Za dobu, co vás čtu, jsem získal finanční gramotnost, kterou nemá 80% populace. Za to vám patří dík a uznání.“ (z dopisu čtenáře)

Graf čísla

Nový světový býčí trend


Obrázek aktuálně Vývoj indexu MSCI ACWI a % zemí s akciemi alespoň 20 % nad min.


Trhy zatím volby neděsí


Obrázek aktuálně Implikovaná volatilita amerických akciových trhůDoporučujeme

Jak se povedl MiFID II?
MiFID II se nezadržitelně blíží konečně i k nám. Co všechno se změní pro investiční zprostředkovatele? Odpovědi je třeba hledat hlavně v doprovodných národních změnách a ne v MiFIDu samotném.

Temné“ stránky ETP
ETP, nebo chcete-li ETF, jsou čím dál větším počtem investorů preferována před podílovými fondy. Ačkoliv jsou ETP výborný produkt, mají i ona svá, možná trochu skrytá rizika.

Globální strategická a taktická alokace aktiv
Co je strategická a taktická alokace portfolia a co má společného s diverzifikací?

Strategie podle cílového roku
Fondy životního cyklu nabízejí dlouhodobý přechod z dynamické investiční strategie na výrazně konzervativní k pevnému cílovému roku.