Stránky časopisu FOND SHOP

www.moneco.cz

Úvodní stránka

Hledání

Text:
Hledej

Reklama

MONECO Financial Training MONECO

Knihovna | FOND SHOP 13/2018 | Rub a líc stock-pickingu

vytisknout článek...

Rub a líc stock-pickingu

 

Dlouhodobý trend rozšiřování nabídky pasivně spravovaných ETF i zájmu investorů o ně ve srovnání s aktivně řízenými fondy svědčí o rostoucím konsenzu, že aktivní výběr konkrétních akciových titulů v duchu stock-pickingu nemá při jemu vlastních transakčních nákladech velkou šanci překonávat reprezentativní benchmarky pro daný akciový trh. Na úskalí nesystematického aktivního výběru akcií upozorňuje i studie profesora Hendrika Bessembindera, jejíž závěry, představené v rubrice TÉMA, rozhodně stojí za pozornost. Dotyčný profesor totiž na základě svého výzkumu tvrdí, že drtivá většina akciových společností kótovaných na burzách v USA nedokázala dlouhodobě zhodnotit své akcie nad úroveň amerických státních dluhopisů.

Za nadvýkonností benchmarkových akciových indexů pak ve skutečnosti stojí jen drobná hrstka zahrnutých firem. Aneb jak se můžete dočíst v příslušném článku, drobným investorům, kteří chtějí jen spořit na stáří, nelze stock-picking doporučit jako koníček. Je lepší, když se tito laici budou po-dílet na aktivním výběru akcií přes „profesionála s dostatečnou prokázanou historickou výkonností“, který provádí investiční rozhodování jako svoji hlavní činnost.

Výsledky práce konkrétního profesionálního portfolio manažera, který řídí akciový fond na základě stock-pickingu, tedy s důrazem na specifika vybíraných firem a bez ohledu na souhrnné faktory ovlivňující celý trh, ukazuje rubrika PORTRÉT FONDU. A je nutné dodat, že fond zaměřený na menší společnosti si při své krátké historii zatím vede výtečně. Stock-picking tak má svůj rub a líc – pokud ho na denní bázi aplikuje zkušený či kvalifikovaný portfolio manažer, šance na úspěch je vyšší, byť ani v tomto případě nelze zaručit nadvýkonnost proti benchmarku.

FOND SHOP 13/2018
objednávka předplatného

Z dopisů

„Z českých časopisů jediný, který opravdu poctivě přečtu, je FOND SHOP. Není to ze sentimentality, ale jednoduše proto, že na našem trhu není kvalitnější investiční periodikum.“ (Petr Šimčák, člen představenstva Pioneer Investments)

„Za dobu, co vás čtu, jsem získal finanční gramotnost, kterou nemá 80% populace. Za to vám patří dík a uznání.“ (z dopisu čtenáře)

Graf čísla

Domácí akcie lákají


Obrázek aktuálně Průměrná váha akcií v portfoliích investorů z daných regionů


Čínská poptávka a růst zemí


Obrázek aktuálně Očekávaný dopad zpomalení poptávky v Číně na HDPDoporučujeme

Jak je to s těmi ETF?
Stále rostoucí popularita ETF, která je čím dál více patrná i v ČR, přirozeně znamená, že se o tomto tématu stále častěji diskutuje. Střetávají se názory zastánců stock pickingu se zastánci indexového investování.

Svérázné Dluhopisy Republiky
Ministerstvo financí nedávno s poměrně velkou slávou představilo nové „spořící“ dluhopisy s tím, že emise ponese vznosný název Dluhopisy Republiky.

Exotická ETF a jejich rizika
ETF jsou stále populárnějším produktem. Část z nich se ale již od „původního záměru“ vzdálila a stále větší počet inverzních a pákových ETF může značit problém.

Dividendy jsou důležité
Každý akciový index má vyšší výkonnost v dividendové než cenové verzi díky efektu reinvestování dividend. Ten je podstatně silnější u indexů pro Austrálii a Evropu než pro Japonsko a USA.