Stránky časopisu FOND SHOP

www.moneco.cz

Úvodní stránka

Hledání

Text:
Hledej

Reklama

MONECO Financial Training MONECO

Knihovna | FOND SHOP 11/2018 | Důchody pod Alpami

vytisknout článek...

Důchody pod Alpami

 

Švýcarský penzijní systém patří podle různých studií mezi 10 či rovnou 5 nejefektivnějších systémů na světě. Jak vlastně funguje a co by si z něj ČR mohla vzít?

V nedávném čísle jsme si představili část důchodového systému v USA. Nyní se podíváme do Evropy. Švýcarská konfederace je pro mnohé státy vzorem ve spoustě ohledů, inspirují se její ekonomikou, průmyslem, ale i důchodovým systémem, který mohou využívat jak rezidenti, tak za určitých podmínek i nerezidenti. Jak ale vlastně vše funguje? Švýcarský důchodový systém je založený na třech pilířích a umožňuje tak každému, aby za určitých podmínek získával svůj důchod ze tří různých zdrojů. Celý systém funguje podobně jako fungoval krátkou dobu v ČR, než byl u nás zrušen druhý pilíř chvíli poté, co byl zaveden.

Plnou verzi článku naleznete v tištěné podobě časopisu FOND SHOP 11/2018
objednávka předplatného

Z dopisů

„Z českých časopisů jediný, který opravdu poctivě přečtu, je FOND SHOP. Není to ze sentimentality, ale jednoduše proto, že na našem trhu není kvalitnější investiční periodikum.“ (Petr Šimčák, člen představenstva Pioneer Investments)

„Za dobu, co vás čtu, jsem získal finanční gramotnost, kterou nemá 80% populace. Za to vám patří dík a uznání.“ (z dopisu čtenáře)

Graf čísla

Čínská poptávka a růst zemí


Obrázek aktuálně Očekávaný dopad zpomalení poptávky v Číně na HDP


Americká ekonomika by měla růst


Obrázek aktuálně Odhad vývoje reálného HDP USADoporučujeme

Jak je to s těmi ETF?
Stále rostoucí popularita ETF, která je čím dál více patrná i v ČR, přirozeně znamená, že se o tomto tématu stále častěji diskutuje. Střetávají se názory zastánců stock pickingu se zastánci indexového investování.

Svérázné Dluhopisy Republiky
Ministerstvo financí nedávno s poměrně velkou slávou představilo nové „spořící“ dluhopisy s tím, že emise ponese vznosný název Dluhopisy Republiky.

Exotická ETF a jejich rizika
ETF jsou stále populárnějším produktem. Část z nich se ale již od „původního záměru“ vzdálila a stále větší počet inverzních a pákových ETF může značit problém.

Dividendy jsou důležité
Každý akciový index má vyšší výkonnost v dividendové než cenové verzi díky efektu reinvestování dividend. Ten je podstatně silnější u indexů pro Austrálii a Evropu než pro Japonsko a USA.