Stránky časopisu FOND SHOP

www.moneco.cz

Úvodní stránka

Hledání

Text:
Hledej

Reklama

MONECO Financial Training MONECO

Knihovna | FOND SHOP 11/2018 | Kompozitní indexy a relativní výkonnost

vytisknout článek...

Kompozitní indexy a relativní výkonnost

 

V rubrice PORTRÉT FONDU běžně prezentujeme výkonnost kompozitního (složeného) indexu i relativní výkonnost podílového fondu proti takovému indexu. Jak se dotyčné ukazatele kalkulují?

Na stránkách našeho časopisu, zejména v rubrice PORTRÉT FONDU, běžně vycházejí grafy, které ukazují absolutní výkonnost kompozitního neboli složeného indexu finančního trhu, jakož i grafy relativní výkonnosti podílového fondu proti kompozitnímu nebo jednoduchému srovnávacímu indexu. V prvním případě vychází kompozitní index z váženého průměru absolutních výkonností dílčích indexů a v druhém případě odpovídá relativní výkonnost na otázku, zda si v daném čase vede lépe srovnávaný fond, nebo srovnávací index. Podívejme se na obě veličiny podrobněji a nastiňme postup, jakým způsobem je vypočítat.

Plnou verzi článku naleznete v tištěné podobě časopisu FOND SHOP 11/2018
objednávka předplatného

Z dopisů

„Z českých časopisů jediný, který opravdu poctivě přečtu, je FOND SHOP. Není to ze sentimentality, ale jednoduše proto, že na našem trhu není kvalitnější investiční periodikum.“ (Petr Šimčák, člen představenstva Pioneer Investments)

„Za dobu, co vás čtu, jsem získal finanční gramotnost, kterou nemá 80% populace. Za to vám patří dík a uznání.“ (z dopisu čtenáře)

Graf čísla

Čínská poptávka a růst zemí


Obrázek aktuálně Očekávaný dopad zpomalení poptávky v Číně na HDP


Americká ekonomika by měla růst


Obrázek aktuálně Odhad vývoje reálného HDP USADoporučujeme

Jak je to s těmi ETF?
Stále rostoucí popularita ETF, která je čím dál více patrná i v ČR, přirozeně znamená, že se o tomto tématu stále častěji diskutuje. Střetávají se názory zastánců stock pickingu se zastánci indexového investování.

Svérázné Dluhopisy Republiky
Ministerstvo financí nedávno s poměrně velkou slávou představilo nové „spořící“ dluhopisy s tím, že emise ponese vznosný název Dluhopisy Republiky.

Exotická ETF a jejich rizika
ETF jsou stále populárnějším produktem. Část z nich se ale již od „původního záměru“ vzdálila a stále větší počet inverzních a pákových ETF může značit problém.

Dividendy jsou důležité
Každý akciový index má vyšší výkonnost v dividendové než cenové verzi díky efektu reinvestování dividend. Ten je podstatně silnější u indexů pro Austrálii a Evropu než pro Japonsko a USA.