Stránky časopisu FOND SHOP

www.moneco.cz

Úvodní stránka

Hledání

Text:
Hledej

Reklama

MONECO Financial Training MONECO

Knihovna | FOND SHOP 11/2018 | Neřesti vs. etika

vytisknout článek...

Neřesti vs. etika

 

Akcie firem s eticky sporným, chcete-li hříšným či neřestným předmětem podnikání zhodnotily během 20. století podstatně více než celý akciový trh a nadvýkonnost si většinou udržely i začátkem 21. století, kdy (až na poslední roky) přinesly silnější zisky než akcie firem uplatňujících ve svém podnikání hlediska sociální odpovědnosti. Existují různá vysvětlení tohoto fenoménu. Osobně však zacílení akciových investic na výrobce alkoholu, tabáku nebo třeba provozovatele hazardních her nepreferuji, protože za nimi vidím dost nepříznivých lidských osudů spojených se závislostmi na různých návykových látkách nebo na obtížně řešitelné finanční situaci…

V souhrnu tak rozhodování investorů a portfolio manažerů o tom, zda občas sáhnout po akciových titulech reprezentujících neřestný byznys, nebo se jim naopak vyhýbat, představuje investiční a etickou otázku zároveň. Obliba sociálně problematických, stejně jako sociálně odpovědných investic navíc znamená zvýšené riziko nesprávného výběru produktů na úrovni akciových (smíšených) fondů a ETF i riziko neoptimální sektorové diverzifikace portfolia. Dis-kusi nad etickými a investičními souvislostmi obou vyhraněných přístupů nabízí článek v rubrice TÉMA.

V rubrice PORTÉT FONDU běžně prezentujeme absolutní výkonnost kompozitního in-dexu složeného z několika dílčích indexů a relativní výkonnost podílového fondu vůči jeho srovnávacímu indexu, zredukovanému na konstantní hodnotu 100 (který může být kompozitní i jednoduchý). Jak se ovšem ta-kové nestandardní ukazatele počítají? Nakouknout do příslušné matematické kuchyně směrem k jejich samostatné kalkulaci umožňuje článek v rubrice EXPERT.

FOND SHOP 11/2018
objednávka předplatného

Z dopisů

„Z českých časopisů jediný, který opravdu poctivě přečtu, je FOND SHOP. Není to ze sentimentality, ale jednoduše proto, že na našem trhu není kvalitnější investiční periodikum.“ (Petr Šimčák, člen představenstva Pioneer Investments)

„Za dobu, co vás čtu, jsem získal finanční gramotnost, kterou nemá 80% populace. Za to vám patří dík a uznání.“ (z dopisu čtenáře)

Graf čísla

Nový světový býčí trend


Obrázek aktuálně Vývoj indexu MSCI ACWI a % zemí s akciemi alespoň 20 % nad min.


Trhy zatím volby neděsí


Obrázek aktuálně Implikovaná volatilita amerických akciových trhůDoporučujeme

Jak se povedl MiFID II?
MiFID II se nezadržitelně blíží konečně i k nám. Co všechno se změní pro investiční zprostředkovatele? Odpovědi je třeba hledat hlavně v doprovodných národních změnách a ne v MiFIDu samotném.

Temné“ stránky ETP
ETP, nebo chcete-li ETF, jsou čím dál větším počtem investorů preferována před podílovými fondy. Ačkoliv jsou ETP výborný produkt, mají i ona svá, možná trochu skrytá rizika.

Globální strategická a taktická alokace aktiv
Co je strategická a taktická alokace portfolia a co má společného s diverzifikací?

Strategie podle cílového roku
Fondy životního cyklu nabízejí dlouhodobý přechod z dynamické investiční strategie na výrazně konzervativní k pevnému cílovému roku.