Stránky časopisu FOND SHOP

www.moneco.cz

Úvodní stránka

Hledání

Text:
Hledej

Reklama

MONECO Financial Training MONECO

Knihovna | FOND SHOP 11/2018 | Neřesti vs. etika

vytisknout článek...

Neřesti vs. etika

 

Akcie firem s eticky sporným, chcete-li hříšným či neřestným předmětem podnikání zhodnotily během 20. století podstatně více než celý akciový trh a nadvýkonnost si většinou udržely i začátkem 21. století, kdy (až na poslední roky) přinesly silnější zisky než akcie firem uplatňujících ve svém podnikání hlediska sociální odpovědnosti. Existují různá vysvětlení tohoto fenoménu. Osobně však zacílení akciových investic na výrobce alkoholu, tabáku nebo třeba provozovatele hazardních her nepreferuji, protože za nimi vidím dost nepříznivých lidských osudů spojených se závislostmi na různých návykových látkách nebo na obtížně řešitelné finanční situaci…

V souhrnu tak rozhodování investorů a portfolio manažerů o tom, zda občas sáhnout po akciových titulech reprezentujících neřestný byznys, nebo se jim naopak vyhýbat, představuje investiční a etickou otázku zároveň. Obliba sociálně problematických, stejně jako sociálně odpovědných investic navíc znamená zvýšené riziko nesprávného výběru produktů na úrovni akciových (smíšených) fondů a ETF i riziko neoptimální sektorové diverzifikace portfolia. Dis-kusi nad etickými a investičními souvislostmi obou vyhraněných přístupů nabízí článek v rubrice TÉMA.

V rubrice PORTÉT FONDU běžně prezentujeme absolutní výkonnost kompozitního in-dexu složeného z několika dílčích indexů a relativní výkonnost podílového fondu vůči jeho srovnávacímu indexu, zredukovanému na konstantní hodnotu 100 (který může být kompozitní i jednoduchý). Jak se ovšem ta-kové nestandardní ukazatele počítají? Nakouknout do příslušné matematické kuchyně směrem k jejich samostatné kalkulaci umožňuje článek v rubrice EXPERT.

FOND SHOP 11/2018
objednávka předplatného

Z dopisů

„Z českých časopisů jediný, který opravdu poctivě přečtu, je FOND SHOP. Není to ze sentimentality, ale jednoduše proto, že na našem trhu není kvalitnější investiční periodikum.“ (Petr Šimčák, člen představenstva Pioneer Investments)

„Za dobu, co vás čtu, jsem získal finanční gramotnost, kterou nemá 80% populace. Za to vám patří dík a uznání.“ (z dopisu čtenáře)

Graf čísla

Čínská poptávka a růst zemí


Obrázek aktuálně Očekávaný dopad zpomalení poptávky v Číně na HDP


Americká ekonomika by měla růst


Obrázek aktuálně Odhad vývoje reálného HDP USADoporučujeme

Jak je to s těmi ETF?
Stále rostoucí popularita ETF, která je čím dál více patrná i v ČR, přirozeně znamená, že se o tomto tématu stále častěji diskutuje. Střetávají se názory zastánců stock pickingu se zastánci indexového investování.

Svérázné Dluhopisy Republiky
Ministerstvo financí nedávno s poměrně velkou slávou představilo nové „spořící“ dluhopisy s tím, že emise ponese vznosný název Dluhopisy Republiky.

Exotická ETF a jejich rizika
ETF jsou stále populárnějším produktem. Část z nich se ale již od „původního záměru“ vzdálila a stále větší počet inverzních a pákových ETF může značit problém.

Dividendy jsou důležité
Každý akciový index má vyšší výkonnost v dividendové než cenové verzi díky efektu reinvestování dividend. Ten je podstatně silnější u indexů pro Austrálii a Evropu než pro Japonsko a USA.