Stránky časopisu FOND SHOP

www.moneco.cz

Úvodní stránka

Hledání

Text:
Hledej

Reklama

MONECO Financial Training MONECO

Knihovna | FOND SHOP 9/2018 | Od zlatého standardu po obchodní války

vytisknout článek...

Od zlatého standardu po obchodní války

 

V poslední době se stále více hovoří o obchodních válkách jako o nástroji prosazování zájmů té či oné země. Kořeny současné nerovnováhy ovšem spadají daleko hlouběji.

Geopolitická realita a mezinárodní hospodářské vazby vedou ke zvláštním situacím. Setrvalé nákupy amerického dluhu přebytkovými ekonomikami jsou jednou z takových situací.

Napětí v celosvětovém obchodě vzrůstá. Říká se, že začnou -li Spojené státy uplatňovat protekcionismus, může začít globální obchodní válka s důsledky v podobě poklesů trhů. Padly první výstřely a náznaky odvetných opatření.

Peking oznámil potenciální cla na americké výrobky od sójových bobů, automobilů přes letectví až po obranu. Krok přišel den poté, co americká administrativa zveřejnila svůj seznam čínských dovozů, na které plánuje uvalit cla. V aktuálním sporu Spojené státy vyčítají údajné zneužívání duševního vlastnictví, kterého se má Čína dopouštět. Existuje šance, že obchodní spor bude eskalovat, nebo jsou na pozadí skutečnosti, které nejsou tolik vidět?

Plnou verzi článku naleznete v tištěné podobě časopisu FOND SHOP 9/2018
objednávka předplatného

Z dopisů

„Z českých časopisů jediný, který opravdu poctivě přečtu, je FOND SHOP. Není to ze sentimentality, ale jednoduše proto, že na našem trhu není kvalitnější investiční periodikum.“ (Petr Šimčák, člen představenstva Pioneer Investments)

„Za dobu, co vás čtu, jsem získal finanční gramotnost, kterou nemá 80% populace. Za to vám patří dík a uznání.“ (z dopisu čtenáře)

Graf čísla

Čínská poptávka a růst zemí


Obrázek aktuálně Očekávaný dopad zpomalení poptávky v Číně na HDP


Americká ekonomika by měla růst


Obrázek aktuálně Odhad vývoje reálného HDP USADoporučujeme

Jak je to s těmi ETF?
Stále rostoucí popularita ETF, která je čím dál více patrná i v ČR, přirozeně znamená, že se o tomto tématu stále častěji diskutuje. Střetávají se názory zastánců stock pickingu se zastánci indexového investování.

Svérázné Dluhopisy Republiky
Ministerstvo financí nedávno s poměrně velkou slávou představilo nové „spořící“ dluhopisy s tím, že emise ponese vznosný název Dluhopisy Republiky.

Exotická ETF a jejich rizika
ETF jsou stále populárnějším produktem. Část z nich se ale již od „původního záměru“ vzdálila a stále větší počet inverzních a pákových ETF může značit problém.

Dividendy jsou důležité
Každý akciový index má vyšší výkonnost v dividendové než cenové verzi díky efektu reinvestování dividend. Ten je podstatně silnější u indexů pro Austrálii a Evropu než pro Japonsko a USA.