Stránky časopisu FOND SHOP

www.moneco.cz

Úvodní stránka

Hledání

Text:
Hledej

Reklama

MONECO Financial Training MONECO

Knihovna | FOND SHOP 9/2018 | Parvest Bond Euro Corporate

vytisknout článek...

Parvest Bond Euro Corporate

 

Dluhopisový fond zaměřený na eurové korporáty, dostupný i v zajištěné korunové třídě. Portfolio management aktuálně převažuje dluhopisy emitentů ze sektorů financí.

Fond Parvest Bond Euro Corporate, jak již říká samotný název, investuje primárně do korporátních dluhopisů v eurech (případné ne-eurové pozice jsou do eura zajišťovány), v souladu s benchmarkem, kterým je index Bloomberg Barc- lays Euro Aggregate Corporate.

Cílem fondu je vybudovat diverzifikované portfolio, a proto se typický počet emisí dluhopisů ve fondu pohybuje mezi 220 až 250, s rozdílnou splatností, ratingem, od různých emitentů. Aby mohl být dluhopis do portfolia zařazen, musí mimo to, že jde o eurový korporátní dluhopis, splňovat několik dalších podmínek. Jeho rating by se měl například pohybovat mezi AAA až BBB (jistou váhu může mít i BB) a velikost emise by měla být alespoň 300 milionů USD atd.

Plnou verzi článku naleznete v tištěné podobě časopisu FOND SHOP 9/2018
objednávka předplatného

Z dopisů

„Z českých časopisů jediný, který opravdu poctivě přečtu, je FOND SHOP. Není to ze sentimentality, ale jednoduše proto, že na našem trhu není kvalitnější investiční periodikum.“ (Petr Šimčák, člen představenstva Pioneer Investments)

„Za dobu, co vás čtu, jsem získal finanční gramotnost, kterou nemá 80% populace. Za to vám patří dík a uznání.“ (z dopisu čtenáře)

Graf čísla

Čínská poptávka a růst zemí


Obrázek aktuálně Očekávaný dopad zpomalení poptávky v Číně na HDP


Americká ekonomika by měla růst


Obrázek aktuálně Odhad vývoje reálného HDP USADoporučujeme

Jak je to s těmi ETF?
Stále rostoucí popularita ETF, která je čím dál více patrná i v ČR, přirozeně znamená, že se o tomto tématu stále častěji diskutuje. Střetávají se názory zastánců stock pickingu se zastánci indexového investování.

Svérázné Dluhopisy Republiky
Ministerstvo financí nedávno s poměrně velkou slávou představilo nové „spořící“ dluhopisy s tím, že emise ponese vznosný název Dluhopisy Republiky.

Exotická ETF a jejich rizika
ETF jsou stále populárnějším produktem. Část z nich se ale již od „původního záměru“ vzdálila a stále větší počet inverzních a pákových ETF může značit problém.

Dividendy jsou důležité
Každý akciový index má vyšší výkonnost v dividendové než cenové verzi díky efektu reinvestování dividend. Ten je podstatně silnější u indexů pro Austrálii a Evropu než pro Japonsko a USA.