Stránky časopisu FOND SHOP

www.moneco.cz

Úvodní stránka

Hledání

Text:
Hledej

Reklama

MONECO Financial Training MONECO

Knihovna | FOND SHOP 9/2018 | Kurz koruny dle ČNB

vytisknout článek...

Kurz koruny dle ČNB

 

ČNB začala téměř rok po ukončení kurzového závazku 27 CZK/EUR zveřejňovat výhled vývoje kurzu koruny k euru pro následujících 18 měsíců v rámci prognózování nejdůležitějších makroekonomických veličin v ČR. Sleduje tím zřejmě racionalizaci tržních očekávání týkajících se budoucího vývoje úrokových sazeb. Případné zásadní vychýlení kurzu CZK/EUR z nastíněného koridoru jedním či druhým směrem totiž patřičně změní inflační výhled v malé otevřené české ekonomice, propojené s eurozónou intenzivním zahraničním obchodem. A inflaci se ČNB, jak známo, snaží cílovat na 2 % meziročně.

Někdy tento model může při-nést užitečné postřehy. Např. poslední týdny se koruna nacházela na mírně slabších úrovních v relaci k euru, než odpovídalo únorové prognóze ČNB, což má být do budoucna sig-nál pro zesílení inflačního výhledu na zákla-dě vyšších než očekávaných dovozních cen a tedy i pro rychlejší než dosud předpokláda- né zpřísňování monetární politiky ČNB. A to přesto, že nedávné překvapivé zpomalení me-ziroční inflace v ČR za březen na 1,8 % vyvolalo spíše opačný dojem. Jindy, zejména v době ekonomické recese v ČR, se však pro-gnóza kurzu CZK/EUR ze strany ČNB ukazuje být dost nespolehlivou kotvou. Více napoví článek v rubrice TÉMA.

Všimli jste si, že ve FOND SHOPu dáváme přednost fyzikální kotaci měnových kurzů typu CZK/EUR před klasickou burzovní ko-tací typu EUR/CZK, když chceme vyjádřit, kolik korun stojí jedno euro, případně jedna jednotka jiné měny? Diskusi nad výhodami a nevýhodami obou možných zápisů, jakož i nad volbou oceňované a oceňující měny pro daný měnový pár, nabízí článek v rubrice EXPERT. Důležité je držet se soustavně jed-noho stylu, aby náhodou nevznikl zmatek.

FOND SHOP 9/2018
objednávka předplatného

Z dopisů

„Z českých časopisů jediný, který opravdu poctivě přečtu, je FOND SHOP. Není to ze sentimentality, ale jednoduše proto, že na našem trhu není kvalitnější investiční periodikum.“ (Petr Šimčák, člen představenstva Pioneer Investments)

„Za dobu, co vás čtu, jsem získal finanční gramotnost, kterou nemá 80% populace. Za to vám patří dík a uznání.“ (z dopisu čtenáře)

Graf čísla

Nový světový býčí trend


Obrázek aktuálně Vývoj indexu MSCI ACWI a % zemí s akciemi alespoň 20 % nad min.


Trhy zatím volby neděsí


Obrázek aktuálně Implikovaná volatilita amerických akciových trhůDoporučujeme

Jak se povedl MiFID II?
MiFID II se nezadržitelně blíží konečně i k nám. Co všechno se změní pro investiční zprostředkovatele? Odpovědi je třeba hledat hlavně v doprovodných národních změnách a ne v MiFIDu samotném.

Temné“ stránky ETP
ETP, nebo chcete-li ETF, jsou čím dál větším počtem investorů preferována před podílovými fondy. Ačkoliv jsou ETP výborný produkt, mají i ona svá, možná trochu skrytá rizika.

Globální strategická a taktická alokace aktiv
Co je strategická a taktická alokace portfolia a co má společného s diverzifikací?

Strategie podle cílového roku
Fondy životního cyklu nabízejí dlouhodobý přechod z dynamické investiční strategie na výrazně konzervativní k pevnému cílovému roku.