Stránky časopisu FOND SHOP

www.moneco.cz

Úvodní stránka

Hledání

Text:
Hledej

Reklama

MONECO Financial Training MONECO

Knihovna | FOND SHOP 9/2018 | Kurz koruny dle ČNB

vytisknout článek...

Kurz koruny dle ČNB

 

ČNB začala téměř rok po ukončení kurzového závazku 27 CZK/EUR zveřejňovat výhled vývoje kurzu koruny k euru pro následujících 18 měsíců v rámci prognózování nejdůležitějších makroekonomických veličin v ČR. Sleduje tím zřejmě racionalizaci tržních očekávání týkajících se budoucího vývoje úrokových sazeb. Případné zásadní vychýlení kurzu CZK/EUR z nastíněného koridoru jedním či druhým směrem totiž patřičně změní inflační výhled v malé otevřené české ekonomice, propojené s eurozónou intenzivním zahraničním obchodem. A inflaci se ČNB, jak známo, snaží cílovat na 2 % meziročně.

Někdy tento model může při-nést užitečné postřehy. Např. poslední týdny se koruna nacházela na mírně slabších úrovních v relaci k euru, než odpovídalo únorové prognóze ČNB, což má být do budoucna sig-nál pro zesílení inflačního výhledu na zákla-dě vyšších než očekávaných dovozních cen a tedy i pro rychlejší než dosud předpokláda- né zpřísňování monetární politiky ČNB. A to přesto, že nedávné překvapivé zpomalení me-ziroční inflace v ČR za březen na 1,8 % vyvolalo spíše opačný dojem. Jindy, zejména v době ekonomické recese v ČR, se však pro-gnóza kurzu CZK/EUR ze strany ČNB ukazuje být dost nespolehlivou kotvou. Více napoví článek v rubrice TÉMA.

Všimli jste si, že ve FOND SHOPu dáváme přednost fyzikální kotaci měnových kurzů typu CZK/EUR před klasickou burzovní ko-tací typu EUR/CZK, když chceme vyjádřit, kolik korun stojí jedno euro, případně jedna jednotka jiné měny? Diskusi nad výhodami a nevýhodami obou možných zápisů, jakož i nad volbou oceňované a oceňující měny pro daný měnový pár, nabízí článek v rubrice EXPERT. Důležité je držet se soustavně jed-noho stylu, aby náhodou nevznikl zmatek.

FOND SHOP 9/2018
objednávka předplatného

Z dopisů

„Z českých časopisů jediný, který opravdu poctivě přečtu, je FOND SHOP. Není to ze sentimentality, ale jednoduše proto, že na našem trhu není kvalitnější investiční periodikum.“ (Petr Šimčák, člen představenstva Pioneer Investments)

„Za dobu, co vás čtu, jsem získal finanční gramotnost, kterou nemá 80% populace. Za to vám patří dík a uznání.“ (z dopisu čtenáře)

Graf čísla

Čínská poptávka a růst zemí


Obrázek aktuálně Očekávaný dopad zpomalení poptávky v Číně na HDP


Americká ekonomika by měla růst


Obrázek aktuálně Odhad vývoje reálného HDP USADoporučujeme

Jak je to s těmi ETF?
Stále rostoucí popularita ETF, která je čím dál více patrná i v ČR, přirozeně znamená, že se o tomto tématu stále častěji diskutuje. Střetávají se názory zastánců stock pickingu se zastánci indexového investování.

Svérázné Dluhopisy Republiky
Ministerstvo financí nedávno s poměrně velkou slávou představilo nové „spořící“ dluhopisy s tím, že emise ponese vznosný název Dluhopisy Republiky.

Exotická ETF a jejich rizika
ETF jsou stále populárnějším produktem. Část z nich se ale již od „původního záměru“ vzdálila a stále větší počet inverzních a pákových ETF může značit problém.

Dividendy jsou důležité
Každý akciový index má vyšší výkonnost v dividendové než cenové verzi díky efektu reinvestování dividend. Ten je podstatně silnější u indexů pro Austrálii a Evropu než pro Japonsko a USA.