Stránky časopisu FOND SHOP

www.moneco.cz

Úvodní stránka

Hledání

Text:
Hledej

Reklama

MONECO Financial Training MONECO

Knihovna | FOND SHOP 7/2018 | Konvertibilní dluhopisy

vytisknout článek...

Konvertibilní dluhopisy

 

Nízké výnosy klasických fixně úročených dluhových nástrojů přesouvají zájem investorů k produktům finančního inženýrství. Mezi takové produkty patří i konvertibilní dluhopisy.

Konvertibilní dluhopisy jsou druh dluhového cenného papíru, který se může konvertovat na předem určený počet akcií emitenta ve stanovené termíny během životnosti dluhopisu, zpravidla na základě rozhodnutí držitele dluhopisu.

Konvertibilní dluhopisy představují pro společnosti flexibilní možnost financování a jsou emitovány z několika důvodů. Emise konvertibilních dluhopisů je jedním ze způsobů, jak minimalizovat negativní interpretaci řízení společnosti investory.

Například, pokud se již veřejná společnost rozhodne vydávat nové akcie, trh a stávající akcionáři obvykle interpretují tuto skutečnost jako znamení, že cena akcií společnosti je nadhodnocená, resp. vydáním nových akcií společnost ředí zisk připadající na jednu akcii stávajícím akcionářům, což se jim samozřejmě obvykle nelíbí.

Plnou verzi článku naleznete v tištěné podobě časopisu FOND SHOP 7/2018
objednávka předplatného

Z dopisů

„Z českých časopisů jediný, který opravdu poctivě přečtu, je FOND SHOP. Není to ze sentimentality, ale jednoduše proto, že na našem trhu není kvalitnější investiční periodikum.“ (Petr Šimčák, člen představenstva Pioneer Investments)

„Za dobu, co vás čtu, jsem získal finanční gramotnost, kterou nemá 80% populace. Za to vám patří dík a uznání.“ (z dopisu čtenáře)

Graf čísla

Domácí akcie lákají


Obrázek aktuálně Průměrná váha akcií v portfoliích investorů z daných regionů


Čínská poptávka a růst zemí


Obrázek aktuálně Očekávaný dopad zpomalení poptávky v Číně na HDPDoporučujeme

Jak je to s těmi ETF?
Stále rostoucí popularita ETF, která je čím dál více patrná i v ČR, přirozeně znamená, že se o tomto tématu stále častěji diskutuje. Střetávají se názory zastánců stock pickingu se zastánci indexového investování.

Svérázné Dluhopisy Republiky
Ministerstvo financí nedávno s poměrně velkou slávou představilo nové „spořící“ dluhopisy s tím, že emise ponese vznosný název Dluhopisy Republiky.

Exotická ETF a jejich rizika
ETF jsou stále populárnějším produktem. Část z nich se ale již od „původního záměru“ vzdálila a stále větší počet inverzních a pákových ETF může značit problém.

Dividendy jsou důležité
Každý akciový index má vyšší výkonnost v dividendové než cenové verzi díky efektu reinvestování dividend. Ten je podstatně silnější u indexů pro Austrálii a Evropu než pro Japonsko a USA.