Stránky časopisu FOND SHOP

www.moneco.cz

Úvodní stránka

Hledání

Text:
Hledej

Reklama

MONECO Financial Training MONECO

Knihovna | FOND SHOP 7/2018 | Konvertibilní dluhopisy

vytisknout článek...

Konvertibilní dluhopisy

 

Nízké výnosy klasických fixně úročených dluhových nástrojů přesouvají zájem investorů k produktům finančního inženýrství. Mezi takové produkty patří i konvertibilní dluhopisy.

Konvertibilní dluhopisy jsou druh dluhového cenného papíru, který se může konvertovat na předem určený počet akcií emitenta ve stanovené termíny během životnosti dluhopisu, zpravidla na základě rozhodnutí držitele dluhopisu.

Konvertibilní dluhopisy představují pro společnosti flexibilní možnost financování a jsou emitovány z několika důvodů. Emise konvertibilních dluhopisů je jedním ze způsobů, jak minimalizovat negativní interpretaci řízení společnosti investory.

Například, pokud se již veřejná společnost rozhodne vydávat nové akcie, trh a stávající akcionáři obvykle interpretují tuto skutečnost jako znamení, že cena akcií společnosti je nadhodnocená, resp. vydáním nových akcií společnost ředí zisk připadající na jednu akcii stávajícím akcionářům, což se jim samozřejmě obvykle nelíbí.

Plnou verzi článku naleznete v tištěné podobě časopisu FOND SHOP 7/2018
objednávka předplatného

Z dopisů

„Z českých časopisů jediný, který opravdu poctivě přečtu, je FOND SHOP. Není to ze sentimentality, ale jednoduše proto, že na našem trhu není kvalitnější investiční periodikum.“ (Petr Šimčák, člen představenstva Pioneer Investments)

„Za dobu, co vás čtu, jsem získal finanční gramotnost, kterou nemá 80% populace. Za to vám patří dík a uznání.“ (z dopisu čtenáře)

Graf čísla

Nový světový býčí trend


Obrázek aktuálně Vývoj indexu MSCI ACWI a % zemí s akciemi alespoň 20 % nad min.


Trhy zatím volby neděsí


Obrázek aktuálně Implikovaná volatilita amerických akciových trhůDoporučujeme

Jak se povedl MiFID II?
MiFID II se nezadržitelně blíží konečně i k nám. Co všechno se změní pro investiční zprostředkovatele? Odpovědi je třeba hledat hlavně v doprovodných národních změnách a ne v MiFIDu samotném.

Temné“ stránky ETP
ETP, nebo chcete-li ETF, jsou čím dál větším počtem investorů preferována před podílovými fondy. Ačkoliv jsou ETP výborný produkt, mají i ona svá, možná trochu skrytá rizika.

Globální strategická a taktická alokace aktiv
Co je strategická a taktická alokace portfolia a co má společného s diverzifikací?

Strategie podle cílového roku
Fondy životního cyklu nabízejí dlouhodobý přechod z dynamické investiční strategie na výrazně konzervativní k pevnému cílovému roku.