Stránky časopisu FOND SHOP

www.moneco.cz

Úvodní stránka

Hledání

Text:
Hledej

Reklama

MONECO Financial Training MONECO

Knihovna | FOND SHOP 7/2018 | Asie dominuje EM

vytisknout článek...

Asie dominuje EM

 

Ve světové ekonomice i akciovém investování dlouhodobě stoupá význam rozvíjejících se trhů proti vyspělým i význam Asie v rámci rozvíjejících se trhů. Co tyto trendy znamenají pro investory?

Některé ekonomiky rostou výrazně rychleji než jiné a když chce někdo v této souvislosti poukázat na úspěšnější země, označí je občas výrazem „tygři“. Všímavý pozorovatel ekonomických diskusí jistě zaregistruje, že nejčastěji se hovoří o asijských tygrech a není to jenom proto, že příslušná šelma má svou hlavní domovinu na dotyčném kontinentu. Asijské ekonomiky v čele s Čínou a Indií totiž skutečně patří k těm nejrychleji rostoucím z hlediska celkového reálného HDP, byť jim k tomu napomáhá zvyšování počtu obyvatel.

Vzestup podílu rozvíjející se Asie na světovém HDP má své důsledky pro investování jednak v dlouhodobě rostoucím významu rozvíjejících se trhů na úkor trhů vyspělých a také ve vytrvale se zvyšující váze východní Asie v globálních akciových indexech rozvíjejících se trhů.

Plnou verzi článku naleznete v tištěné podobě časopisu FOND SHOP 7/2018
objednávka předplatného

Z dopisů

„Z českých časopisů jediný, který opravdu poctivě přečtu, je FOND SHOP. Není to ze sentimentality, ale jednoduše proto, že na našem trhu není kvalitnější investiční periodikum.“ (Petr Šimčák, člen představenstva Pioneer Investments)

„Za dobu, co vás čtu, jsem získal finanční gramotnost, kterou nemá 80% populace. Za to vám patří dík a uznání.“ (z dopisu čtenáře)

Graf čísla

Domácí akcie lákají


Obrázek aktuálně Průměrná váha akcií v portfoliích investorů z daných regionů


Čínská poptávka a růst zemí


Obrázek aktuálně Očekávaný dopad zpomalení poptávky v Číně na HDPDoporučujeme

Jak je to s těmi ETF?
Stále rostoucí popularita ETF, která je čím dál více patrná i v ČR, přirozeně znamená, že se o tomto tématu stále častěji diskutuje. Střetávají se názory zastánců stock pickingu se zastánci indexového investování.

Svérázné Dluhopisy Republiky
Ministerstvo financí nedávno s poměrně velkou slávou představilo nové „spořící“ dluhopisy s tím, že emise ponese vznosný název Dluhopisy Republiky.

Exotická ETF a jejich rizika
ETF jsou stále populárnějším produktem. Část z nich se ale již od „původního záměru“ vzdálila a stále větší počet inverzních a pákových ETF může značit problém.

Dividendy jsou důležité
Každý akciový index má vyšší výkonnost v dividendové než cenové verzi díky efektu reinvestování dividend. Ten je podstatně silnější u indexů pro Austrálii a Evropu než pro Japonsko a USA.