Stránky časopisu FOND SHOP

www.moneco.cz

Úvodní stránka

Hledání

Text:
Hledej

Reklama

MONECO Financial Training MONECO

Knihovna | FOND SHOP 7/2018 | Asie dominuje EM

vytisknout článek...

Asie dominuje EM

 

Ve světové ekonomice i akciovém investování dlouhodobě stoupá význam rozvíjejících se trhů proti vyspělým i význam Asie v rámci rozvíjejících se trhů. Co tyto trendy znamenají pro investory?

Některé ekonomiky rostou výrazně rychleji než jiné a když chce někdo v této souvislosti poukázat na úspěšnější země, označí je občas výrazem „tygři“. Všímavý pozorovatel ekonomických diskusí jistě zaregistruje, že nejčastěji se hovoří o asijských tygrech a není to jenom proto, že příslušná šelma má svou hlavní domovinu na dotyčném kontinentu. Asijské ekonomiky v čele s Čínou a Indií totiž skutečně patří k těm nejrychleji rostoucím z hlediska celkového reálného HDP, byť jim k tomu napomáhá zvyšování počtu obyvatel.

Vzestup podílu rozvíjející se Asie na světovém HDP má své důsledky pro investování jednak v dlouhodobě rostoucím významu rozvíjejících se trhů na úkor trhů vyspělých a také ve vytrvale se zvyšující váze východní Asie v globálních akciových indexech rozvíjejících se trhů.

Plnou verzi článku naleznete v tištěné podobě časopisu FOND SHOP 7/2018
objednávka předplatného

Z dopisů

„Z českých časopisů jediný, který opravdu poctivě přečtu, je FOND SHOP. Není to ze sentimentality, ale jednoduše proto, že na našem trhu není kvalitnější investiční periodikum.“ (Petr Šimčák, člen představenstva Pioneer Investments)

„Za dobu, co vás čtu, jsem získal finanční gramotnost, kterou nemá 80% populace. Za to vám patří dík a uznání.“ (z dopisu čtenáře)

Graf čísla

Nový světový býčí trend


Obrázek aktuálně Vývoj indexu MSCI ACWI a % zemí s akciemi alespoň 20 % nad min.


Trhy zatím volby neděsí


Obrázek aktuálně Implikovaná volatilita amerických akciových trhůDoporučujeme

Jak se povedl MiFID II?
MiFID II se nezadržitelně blíží konečně i k nám. Co všechno se změní pro investiční zprostředkovatele? Odpovědi je třeba hledat hlavně v doprovodných národních změnách a ne v MiFIDu samotném.

Temné“ stránky ETP
ETP, nebo chcete-li ETF, jsou čím dál větším počtem investorů preferována před podílovými fondy. Ačkoliv jsou ETP výborný produkt, mají i ona svá, možná trochu skrytá rizika.

Globální strategická a taktická alokace aktiv
Co je strategická a taktická alokace portfolia a co má společného s diverzifikací?

Strategie podle cílového roku
Fondy životního cyklu nabízejí dlouhodobý přechod z dynamické investiční strategie na výrazně konzervativní k pevnému cílovému roku.