Stránky časopisu FOND SHOP

www.moneco.cz

Úvodní stránka

Hledání

Text:
Hledej

Reklama

MONECO Financial Training MONECO

Knihovna | FOND SHOP 7/2018 | Generali Fond balancovaný konzervativní

vytisknout článek...

Generali Fond balancovaný konzervativní

 

Korunový smíšený defenzivní fond zahrnující hlavně výnosné korporátní dluhopisy nižší kreditní kvality z CEE, které doplňuje o globálně diverzifikované akcie. Má tak jedinečnou strategii.

Generali Fond balancovaný konzervativní investuje jako korunový smíšený defenzivní fond většinu aktiv do dluhopisů, mezi nimiž obvykle dominují korporátní dluhopisy od bankovních a podnikových emitentů z různých sektorů nad státními dluhopisy. Rozhodující roli zde hrají kratší splatnosti do 5 let a spekulativní pásmo při koncentraci dluhopisových pozic do ratingových stupňů BBB+ až B-, kde lze čekat nadprůměrné výnosy do splatnosti. 20 % až 30 % majetku vyhrazuje fond akciové složce. Ta pokrývá převážně hlavní regiony vyspělých trhů v čele s USA a západní Evropou a v menší míře i některé regiony rozvíjejících se trhů.

Plnou verzi článku naleznete v tištěné podobě časopisu FOND SHOP 7/2018
objednávka předplatného

Z dopisů

„Z českých časopisů jediný, který opravdu poctivě přečtu, je FOND SHOP. Není to ze sentimentality, ale jednoduše proto, že na našem trhu není kvalitnější investiční periodikum.“ (Petr Šimčák, člen představenstva Pioneer Investments)

„Za dobu, co vás čtu, jsem získal finanční gramotnost, kterou nemá 80% populace. Za to vám patří dík a uznání.“ (z dopisu čtenáře)

Graf čísla

Nový světový býčí trend


Obrázek aktuálně Vývoj indexu MSCI ACWI a % zemí s akciemi alespoň 20 % nad min.


Trhy zatím volby neděsí


Obrázek aktuálně Implikovaná volatilita amerických akciových trhůDoporučujeme

Jak se povedl MiFID II?
MiFID II se nezadržitelně blíží konečně i k nám. Co všechno se změní pro investiční zprostředkovatele? Odpovědi je třeba hledat hlavně v doprovodných národních změnách a ne v MiFIDu samotném.

Temné“ stránky ETP
ETP, nebo chcete-li ETF, jsou čím dál větším počtem investorů preferována před podílovými fondy. Ačkoliv jsou ETP výborný produkt, mají i ona svá, možná trochu skrytá rizika.

Globální strategická a taktická alokace aktiv
Co je strategická a taktická alokace portfolia a co má společného s diverzifikací?

Strategie podle cílového roku
Fondy životního cyklu nabízejí dlouhodobý přechod z dynamické investiční strategie na výrazně konzervativní k pevnému cílovému roku.