Stránky časopisu FOND SHOP

www.moneco.cz

Úvodní stránka

Hledání

Text:
Hledej

Reklama

MONECO Financial Training MONECO

Knihovna | FOND SHOP 7/2018 | Generali Fond balancovaný konzervativní

vytisknout článek...

Generali Fond balancovaný konzervativní

 

Korunový smíšený defenzivní fond zahrnující hlavně výnosné korporátní dluhopisy nižší kreditní kvality z CEE, které doplňuje o globálně diverzifikované akcie. Má tak jedinečnou strategii.

Generali Fond balancovaný konzervativní investuje jako korunový smíšený defenzivní fond většinu aktiv do dluhopisů, mezi nimiž obvykle dominují korporátní dluhopisy od bankovních a podnikových emitentů z různých sektorů nad státními dluhopisy. Rozhodující roli zde hrají kratší splatnosti do 5 let a spekulativní pásmo při koncentraci dluhopisových pozic do ratingových stupňů BBB+ až B-, kde lze čekat nadprůměrné výnosy do splatnosti. 20 % až 30 % majetku vyhrazuje fond akciové složce. Ta pokrývá převážně hlavní regiony vyspělých trhů v čele s USA a západní Evropou a v menší míře i některé regiony rozvíjejících se trhů.

Plnou verzi článku naleznete v tištěné podobě časopisu FOND SHOP 7/2018
objednávka předplatného

Z dopisů

„Z českých časopisů jediný, který opravdu poctivě přečtu, je FOND SHOP. Není to ze sentimentality, ale jednoduše proto, že na našem trhu není kvalitnější investiční periodikum.“ (Petr Šimčák, člen představenstva Pioneer Investments)

„Za dobu, co vás čtu, jsem získal finanční gramotnost, kterou nemá 80% populace. Za to vám patří dík a uznání.“ (z dopisu čtenáře)

Graf čísla

Domácí akcie lákají


Obrázek aktuálně Průměrná váha akcií v portfoliích investorů z daných regionů


Čínská poptávka a růst zemí


Obrázek aktuálně Očekávaný dopad zpomalení poptávky v Číně na HDPDoporučujeme

Jak je to s těmi ETF?
Stále rostoucí popularita ETF, která je čím dál více patrná i v ČR, přirozeně znamená, že se o tomto tématu stále častěji diskutuje. Střetávají se názory zastánců stock pickingu se zastánci indexového investování.

Svérázné Dluhopisy Republiky
Ministerstvo financí nedávno s poměrně velkou slávou představilo nové „spořící“ dluhopisy s tím, že emise ponese vznosný název Dluhopisy Republiky.

Exotická ETF a jejich rizika
ETF jsou stále populárnějším produktem. Část z nich se ale již od „původního záměru“ vzdálila a stále větší počet inverzních a pákových ETF může značit problém.

Dividendy jsou důležité
Každý akciový index má vyšší výkonnost v dividendové než cenové verzi díky efektu reinvestování dividend. Ten je podstatně silnější u indexů pro Austrálii a Evropu než pro Japonsko a USA.