Stránky časopisu FOND SHOP

www.moneco.cz

Úvodní stránka

Hledání

Text:
Hledej

Reklama

MONECO Financial Training MONECO

Knihovna | FOND SHOP 7/2018 | Kreativní účetnictví a manipulace

vytisknout článek...

Kreativní účetnictví a manipulace

 

Pokud investor kupuje přímo akcie konkrétních firem, musí se bezesporu zajímat o jejich účetnictví. Jenže třeba dnes již notoricky známý Enron ukázal, že ne vše musí být takové, jak vypadá.

I když by finanční výkazy měly být okny, kterými je vidět do financí podniku, použitá optika může být zkreslující. Říká se „nekupuj zajíce v pytli“ a pytlem zakrývajícím realitu mohou být i vhodně naaranžované finanční výkazy. Pojem „kreativ- ní účetnictví“ vešel ve známost v devadesátých letech. Praktický průvodce kreativního účtování (Jameson, 1988) vymezuje kreativní účetnictví následovně: „Účetní proces sestává z vypořádání se s mnoha věcmi úsudku a vyřešením konfliktů mezi konkurujícími si přístupy zveřejňováním výsledků finančních událostí a transakcí. Tato flexibilita poskytuje možnosti pro manipulaci, klam a dezinterpretaci“.

Plnou verzi článku naleznete v tištěné podobě časopisu FOND SHOP 7/2018
objednávka předplatného

Z dopisů

„Z českých časopisů jediný, který opravdu poctivě přečtu, je FOND SHOP. Není to ze sentimentality, ale jednoduše proto, že na našem trhu není kvalitnější investiční periodikum.“ (Petr Šimčák, člen představenstva Pioneer Investments)

„Za dobu, co vás čtu, jsem získal finanční gramotnost, kterou nemá 80% populace. Za to vám patří dík a uznání.“ (z dopisu čtenáře)

Graf čísla

Domácí akcie lákají


Obrázek aktuálně Průměrná váha akcií v portfoliích investorů z daných regionů


Čínská poptávka a růst zemí


Obrázek aktuálně Očekávaný dopad zpomalení poptávky v Číně na HDPDoporučujeme

Jak je to s těmi ETF?
Stále rostoucí popularita ETF, která je čím dál více patrná i v ČR, přirozeně znamená, že se o tomto tématu stále častěji diskutuje. Střetávají se názory zastánců stock pickingu se zastánci indexového investování.

Svérázné Dluhopisy Republiky
Ministerstvo financí nedávno s poměrně velkou slávou představilo nové „spořící“ dluhopisy s tím, že emise ponese vznosný název Dluhopisy Republiky.

Exotická ETF a jejich rizika
ETF jsou stále populárnějším produktem. Část z nich se ale již od „původního záměru“ vzdálila a stále větší počet inverzních a pákových ETF může značit problém.

Dividendy jsou důležité
Každý akciový index má vyšší výkonnost v dividendové než cenové verzi díky efektu reinvestování dividend. Ten je podstatně silnější u indexů pro Austrálii a Evropu než pro Japonsko a USA.