Stránky časopisu FOND SHOP

www.moneco.cz

Úvodní stránka

Hledání

Text:
Hledej

Reklama

MONECO Financial Training MONECO

Knihovna | FOND SHOP 7/2018 | Růst tu nebude navěky

vytisknout článek...

Růst tu nebude navěky

 

Ekonomika není perpetuum mobile, které by rostlo donekonečna, ale vyvíjí se obvykle v několikaletých cyklech, kdy období konjunktury neboli silného ekonomického růstu občas vystřídají období útlumu, vyznačující se zpomalením růstu HDP nebo dokonce jeho poklesem, čili recesí. Tak to běží pořád dokola. Není ovšem dopředu jasné, jak dlouho budou jednotlivé fáze trvat, na rozdíl od sedmi tučných a sedmi hubených let ve starozákonním Egyptě.

V souladu s průběhem hospodářského cyklu se dlouhodobě chovají i hlavní akciové indexy, pro něž představují signály o ekonomické expanzi příznivý a signály o ekonomickém zpomalení nepříznivý faktor. Termínem signály chci naznačit, že vývoj akciových trhů běžně předchází obdobnému vývoji hospodářství a akciový investor by se tak již při současné pokročilé konjunktuře největších světových ekonomik měl připravit na pravděpodobné horší časy. Jako určité řešení pro akciovou složku portfolia se nabízí využít poznatků sektorového investování a více preferovat sektory, které v této fázi hospodářského cyklu častěji podávají lepší výkonnost než jiné. Více prozradí rubrika TÉMA.

Z odlišné perspektivy zkoumá vztah mezi reálnou ekonomikou a akciovými indexy člá-nek v rubrice EKONOMIKA, který se zabývá trvale rostoucím významem rozvíjejících se zemí jak z hlediska jejich podílu na světovém HDP, tak z hlediska jejich zastoupení v globálních akciových indexech. Za pozornost stojí skutečnost, že nejúspěšněji si z hlavních regionů vedla v obou kritériích východní Asie. Její rozmach za posledních 10 až 20 let ovšem přináší diverzifikační problémy pro akciové indexy globálních rozvíjejících se trhů, v nichž dnes jasně dominuje. A samozřejmě také pro benchmarkové EM akciové fondy a ETF.

FOND SHOP 7/2018
objednávka předplatného

Z dopisů

„Z českých časopisů jediný, který opravdu poctivě přečtu, je FOND SHOP. Není to ze sentimentality, ale jednoduše proto, že na našem trhu není kvalitnější investiční periodikum.“ (Petr Šimčák, člen představenstva Pioneer Investments)

„Za dobu, co vás čtu, jsem získal finanční gramotnost, kterou nemá 80% populace. Za to vám patří dík a uznání.“ (z dopisu čtenáře)

Graf čísla

Nový světový býčí trend


Obrázek aktuálně Vývoj indexu MSCI ACWI a % zemí s akciemi alespoň 20 % nad min.


Trhy zatím volby neděsí


Obrázek aktuálně Implikovaná volatilita amerických akciových trhůDoporučujeme

Jak se povedl MiFID II?
MiFID II se nezadržitelně blíží konečně i k nám. Co všechno se změní pro investiční zprostředkovatele? Odpovědi je třeba hledat hlavně v doprovodných národních změnách a ne v MiFIDu samotném.

Temné“ stránky ETP
ETP, nebo chcete-li ETF, jsou čím dál větším počtem investorů preferována před podílovými fondy. Ačkoliv jsou ETP výborný produkt, mají i ona svá, možná trochu skrytá rizika.

Globální strategická a taktická alokace aktiv
Co je strategická a taktická alokace portfolia a co má společného s diverzifikací?

Strategie podle cílového roku
Fondy životního cyklu nabízejí dlouhodobý přechod z dynamické investiční strategie na výrazně konzervativní k pevnému cílovému roku.