Stránky časopisu FOND SHOP

www.moneco.cz

Úvodní stránka

Hledání

Text:
Hledej

Reklama

MONECO Financial Training MONECO

Knihovna | FOND SHOP 4/2018 | Eurové korporáty

vytisknout článek...

Eurové korporáty

 

Od eurových korporátních dluhopisů investičního pásma očekáváme v nejbližších letech spíše stagnaci než slušné zhodnocení. Na tuto třídu aktiv existuje několik fondů a různá ETF.

Korporátní dluhopisy investičního pásma, mezi jejichž emitenty patří podniky a finanční společnosti solidní kreditní kvality, představují doplňkovou třídu aktiv s diverzifikačním efektem. Nabízejí obvykle mírně vyšší výkonnostní potenciál než bonitní státní dluhopisy, avšak úrokové riziko, které v dnešních podmínkách znamená četné cenové ztráty, je zatěžuje také. Ve srovnání se státními dluhopisy nejvyspělejších zemí vykazují korporátní dluhopisy poněkud výraznější volatilitu, která narůstá s klesajícím ratingem (zvy- šujícím se kreditním rizikem) emitenta a zejména s prodlužující se splatností (durací) dluhopisu.

Plnou verzi článku naleznete v tištěné podobě časopisu FOND SHOP 4/2018
objednávka předplatného

Z dopisů

„Z českých časopisů jediný, který opravdu poctivě přečtu, je FOND SHOP. Není to ze sentimentality, ale jednoduše proto, že na našem trhu není kvalitnější investiční periodikum.“ (Petr Šimčák, člen představenstva Pioneer Investments)

„Za dobu, co vás čtu, jsem získal finanční gramotnost, kterou nemá 80% populace. Za to vám patří dík a uznání.“ (z dopisu čtenáře)

Graf čísla

Čínská poptávka a růst zemí


Obrázek aktuálně Očekávaný dopad zpomalení poptávky v Číně na HDP


Americká ekonomika by měla růst


Obrázek aktuálně Odhad vývoje reálného HDP USADoporučujeme

Jak je to s těmi ETF?
Stále rostoucí popularita ETF, která je čím dál více patrná i v ČR, přirozeně znamená, že se o tomto tématu stále častěji diskutuje. Střetávají se názory zastánců stock pickingu se zastánci indexového investování.

Svérázné Dluhopisy Republiky
Ministerstvo financí nedávno s poměrně velkou slávou představilo nové „spořící“ dluhopisy s tím, že emise ponese vznosný název Dluhopisy Republiky.

Exotická ETF a jejich rizika
ETF jsou stále populárnějším produktem. Část z nich se ale již od „původního záměru“ vzdálila a stále větší počet inverzních a pákových ETF může značit problém.

Dividendy jsou důležité
Každý akciový index má vyšší výkonnost v dividendové než cenové verzi díky efektu reinvestování dividend. Ten je podstatně silnější u indexů pro Austrálii a Evropu než pro Japonsko a USA.