Stránky časopisu FOND SHOP

www.moneco.cz

Úvodní stránka

Hledání

Text:
Hledej

Reklama

MONECO Financial Training MONECO

Knihovna | FOND SHOP 4/2018 | Eurové korporáty

vytisknout článek...

Eurové korporáty

 

Od eurových korporátních dluhopisů investičního pásma očekáváme v nejbližších letech spíše stagnaci než slušné zhodnocení. Na tuto třídu aktiv existuje několik fondů a různá ETF.

Korporátní dluhopisy investičního pásma, mezi jejichž emitenty patří podniky a finanční společnosti solidní kreditní kvality, představují doplňkovou třídu aktiv s diverzifikačním efektem. Nabízejí obvykle mírně vyšší výkonnostní potenciál než bonitní státní dluhopisy, avšak úrokové riziko, které v dnešních podmínkách znamená četné cenové ztráty, je zatěžuje také. Ve srovnání se státními dluhopisy nejvyspělejších zemí vykazují korporátní dluhopisy poněkud výraznější volatilitu, která narůstá s klesajícím ratingem (zvy- šujícím se kreditním rizikem) emitenta a zejména s prodlužující se splatností (durací) dluhopisu.

Plnou verzi článku naleznete v tištěné podobě časopisu FOND SHOP 4/2018
objednávka předplatného

Z dopisů

„Z českých časopisů jediný, který opravdu poctivě přečtu, je FOND SHOP. Není to ze sentimentality, ale jednoduše proto, že na našem trhu není kvalitnější investiční periodikum.“ (Petr Šimčák, člen představenstva Pioneer Investments)

„Za dobu, co vás čtu, jsem získal finanční gramotnost, kterou nemá 80% populace. Za to vám patří dík a uznání.“ (z dopisu čtenáře)

Graf čísla

Nový světový býčí trend


Obrázek aktuálně Vývoj indexu MSCI ACWI a % zemí s akciemi alespoň 20 % nad min.


Trhy zatím volby neděsí


Obrázek aktuálně Implikovaná volatilita amerických akciových trhůDoporučujeme

Jak se povedl MiFID II?
MiFID II se nezadržitelně blíží konečně i k nám. Co všechno se změní pro investiční zprostředkovatele? Odpovědi je třeba hledat hlavně v doprovodných národních změnách a ne v MiFIDu samotném.

Temné“ stránky ETP
ETP, nebo chcete-li ETF, jsou čím dál větším počtem investorů preferována před podílovými fondy. Ačkoliv jsou ETP výborný produkt, mají i ona svá, možná trochu skrytá rizika.

Globální strategická a taktická alokace aktiv
Co je strategická a taktická alokace portfolia a co má společného s diverzifikací?

Strategie podle cílového roku
Fondy životního cyklu nabízejí dlouhodobý přechod z dynamické investiční strategie na výrazně konzervativní k pevnému cílovému roku.