Stránky časopisu FOND SHOP

www.moneco.cz

Úvodní stránka

Hledání

Text:
Hledej

Reklama

MONECO Financial Training MONECO

Knihovna | FOND SHOP 4/2018 | Boom OPF i FKI

vytisknout článek...

Boom OPF i FKI

 

V České republice je v posledních letech naprosto jasně patrný boom tzv. Fondů kvalifikovaných investorů neboli FKI. Podobně jako v případě zahraničních hedge fondů jde o fondy, které podléhají nižší regulaci, tím pádem mohou volit daleko různorodější strategie než klasické OPF, což ale na druhou strnu zvedná riziko. Neznamená to sice, že by musel být každý FKI rizikovější než OPF, záleží na strategii, nicméně protože je zde menší regulace, pak jsou logicky tyto fondy určeny jen kvalifikovaným investorům, je u nich nutná vyšší minimální investice.

Jejich nevýhodou je pak často i nižší likvidita. I přesto, a přes vyšší minimální investici ale těchto fondů v ČR rychle přibývá. Zatímco v roce 2008 bychom jich u nás napočítali jen par desítek a majetek pod správou se pohyboval pod 20 mld. CZK, v loňském roce již v ČR bylo registrováno na 200 takovýchto fondů s majetkem přesahujícím 130 mld. CZK. Je ovšem třeba podotknout, že ne všechny tyto fondy jsou volně otevřeny pro investory, část z nich vznikal jen díky výhodnějšímu zdanění. I přesto je ale v ČR nyní skutečně mnoho FKI, do kterých může investor své prostředky vložit, a proto jistě potěší rubrika EXPERT, která do světa FKI vnáší více přehlednosti.

Jestliže roste objem majetku pod správou v FKI, pak to samé můžeme říci i o klasických podílových fondech, na které se zaměřuje ru-brika TÉMA. Ta se snaží popsat trendy posledních let, právě v rámci OPF. Pozitivní jistě je, že objem majetku pod správou OPF se v ČR dle zpráv AKAT za posledních pět let takřka zdvojnásobil. Je ale třeba jedním dechem dodat, že nejde o čistý příliv majetku, ale svůj nezanedbatelný vliv má i růst zejména akciových trhů. I tak ale platí, že Češi mají, zdá se, o OPF stále větší zájem, byť zůstávají poměrně konzervativní.

FOND SHOP 4/2018
objednávka předplatného

Z dopisů

„Z českých časopisů jediný, který opravdu poctivě přečtu, je FOND SHOP. Není to ze sentimentality, ale jednoduše proto, že na našem trhu není kvalitnější investiční periodikum.“ (Petr Šimčák, člen představenstva Pioneer Investments)

„Za dobu, co vás čtu, jsem získal finanční gramotnost, kterou nemá 80% populace. Za to vám patří dík a uznání.“ (z dopisu čtenáře)

Graf čísla

Nový světový býčí trend


Obrázek aktuálně Vývoj indexu MSCI ACWI a % zemí s akciemi alespoň 20 % nad min.


Trhy zatím volby neděsí


Obrázek aktuálně Implikovaná volatilita amerických akciových trhůDoporučujeme

Jak se povedl MiFID II?
MiFID II se nezadržitelně blíží konečně i k nám. Co všechno se změní pro investiční zprostředkovatele? Odpovědi je třeba hledat hlavně v doprovodných národních změnách a ne v MiFIDu samotném.

Temné“ stránky ETP
ETP, nebo chcete-li ETF, jsou čím dál větším počtem investorů preferována před podílovými fondy. Ačkoliv jsou ETP výborný produkt, mají i ona svá, možná trochu skrytá rizika.

Globální strategická a taktická alokace aktiv
Co je strategická a taktická alokace portfolia a co má společného s diverzifikací?

Strategie podle cílového roku
Fondy životního cyklu nabízejí dlouhodobý přechod z dynamické investiční strategie na výrazně konzervativní k pevnému cílovému roku.