Stránky časopisu FOND SHOP

www.moneco.cz

Úvodní stránka

Hledání

Text:
Hledej

Reklama

MONECO Financial Training MONECO

Knihovna | FOND SHOP 25/2017 | Arete Invest CEE II

vytisknout článek...

Arete Invest CEE II

 

Fond kvalifikovaných investorů zaměřený výhradně na průmyslové nemovitosti z regionu CEE. Investorům pravidelně vyplácí část výnosu a prozatím dosahuje velmi vysokého zhodnocení.

I v posledním letošním článku v této rubrice budeme pokračovat v našem započatém seriálu představujícím vybrané fondy kvalifikovaných investorů. Tentokrát půjde o podfond Arete Invest CEE II.

Arete Invest jako takový je fondem kvalifikovaných investorů, v Česku licencovaný tzv. SICAV, podnikající pod dohledem ČNB. Podobně jak to znáte u řady podílových fondů, i zde funguje struktura podfondů. První podfond Arete Invest zaměřený na nemovitosti vznikl v roce 2014 s tím, že byl v uplynulých týdnech úspěšně uzavřen a investorům byl vyplacen výnos přes 100 %, což je velmi nadstandardní.

V únoru 2016 poté vznikl druhý podfond Arete Invest CEE II, kterému se budeme věnovat v rámci tohoto článku.

Plnou verzi článku naleznete v tištěné podobě časopisu FOND SHOP 25/2017
objednávka předplatného

Z dopisů

„Z českých časopisů jediný, který opravdu poctivě přečtu, je FOND SHOP. Není to ze sentimentality, ale jednoduše proto, že na našem trhu není kvalitnější investiční periodikum.“ (Petr Šimčák, člen představenstva Pioneer Investments)

„Za dobu, co vás čtu, jsem získal finanční gramotnost, kterou nemá 80% populace. Za to vám patří dík a uznání.“ (z dopisu čtenáře)

Graf čísla

Americká ekonomika by měla růst


Obrázek aktuálně Odhad vývoje reálného HDP USA


Jak je na tom světová ekonomika?


Obrázek aktuálně Počet zemí, jejichž vývoj HDP se nachází v dané fáziDoporučujeme

Jak je to s těmi ETF?
Stále rostoucí popularita ETF, která je čím dál více patrná i v ČR, přirozeně znamená, že se o tomto tématu stále častěji diskutuje. Střetávají se názory zastánců stock pickingu se zastánci indexového investování.

Svérázné Dluhopisy Republiky
Ministerstvo financí nedávno s poměrně velkou slávou představilo nové „spořící“ dluhopisy s tím, že emise ponese vznosný název Dluhopisy Republiky.

Exotická ETF a jejich rizika
ETF jsou stále populárnějším produktem. Část z nich se ale již od „původního záměru“ vzdálila a stále větší počet inverzních a pákových ETF může značit problém.

Dividendy jsou důležité
Každý akciový index má vyšší výkonnost v dividendové než cenové verzi díky efektu reinvestování dividend. Ten je podstatně silnější u indexů pro Austrálii a Evropu než pro Japonsko a USA.