Stránky časopisu FOND SHOP

www.moneco.cz

Úvodní stránka

Hledání

Text:
Hledej

Reklama

MONECO Financial Training MONECO

Knihovna | FOND SHOP 25/2017 | USA ziskově překonává EU

vytisknout článek...

USA ziskově překonává EU

 

Zisková marže, či chcete-li zaběhlý anglický výraz profit margin, je poměrně sledovaná veličina. Profit margin říká, jaký zisk firma vykazuje na „jednotku“, tedy např. při ziskové marži 8 % vydělá firma na každém dolaru celkových tržeb 8 centů.

Ziskovost je přitom jedním z hnacích motorů růstu akcií a zisk vstupuje do řady valuačních modelů. Mezi Evropou a USA panují dlouhodobě poměrně značné rozdíly právě v ziskové marži. Patrné je to zejména od let 2010 – 2012. Zatímco v případě USA se bavíme o cca 8 % až 10 %, v případě Evropy jsme někde na polovině. To je dáno řadou věcí, podle Deutsche Bank třeba tím, že 4 z 5 velkých amerických společností v řadě sektorů mají daleko větší podíl na trhu, než jaký mají evropské firmy. Vliv má třeba ale i flexibilnější trh, atd. A s tím vším je nutné při srovnání různých valuací počítat.

Plnou verzi článku naleznete v tištěné podobě časopisu FOND SHOP 25/2017
objednávka předplatného

Z dopisů

„Z českých časopisů jediný, který opravdu poctivě přečtu, je FOND SHOP. Není to ze sentimentality, ale jednoduše proto, že na našem trhu není kvalitnější investiční periodikum.“ (Petr Šimčák, člen představenstva Pioneer Investments)

„Za dobu, co vás čtu, jsem získal finanční gramotnost, kterou nemá 80% populace. Za to vám patří dík a uznání.“ (z dopisu čtenáře)

Graf čísla

Americká ekonomika by měla růst


Obrázek aktuálně Odhad vývoje reálného HDP USA


Jak je na tom světová ekonomika?


Obrázek aktuálně Počet zemí, jejichž vývoj HDP se nachází v dané fáziDoporučujeme

Jak je to s těmi ETF?
Stále rostoucí popularita ETF, která je čím dál více patrná i v ČR, přirozeně znamená, že se o tomto tématu stále častěji diskutuje. Střetávají se názory zastánců stock pickingu se zastánci indexového investování.

Svérázné Dluhopisy Republiky
Ministerstvo financí nedávno s poměrně velkou slávou představilo nové „spořící“ dluhopisy s tím, že emise ponese vznosný název Dluhopisy Republiky.

Exotická ETF a jejich rizika
ETF jsou stále populárnějším produktem. Část z nich se ale již od „původního záměru“ vzdálila a stále větší počet inverzních a pákových ETF může značit problém.

Dividendy jsou důležité
Každý akciový index má vyšší výkonnost v dividendové než cenové verzi díky efektu reinvestování dividend. Ten je podstatně silnější u indexů pro Austrálii a Evropu než pro Japonsko a USA.