Stránky časopisu FOND SHOP

www.moneco.cz

Úvodní stránka

Hledání

Text:
Hledej

Reklama

MONECO Financial Training MONECO

Knihovna | FOND SHOP 24/2017 | Ochrana spotřebitele

vytisknout článek...

Ochrana spotřebitele

 

Zákonná regulace poskytování finančních produktů a služeb, vedoucí k vyšší ochraně spotřebitele, bývá někdy předmětem vášnivých odborných i politických diskusí. Příslušná legislativa na jedné straně ztěžuje provádění různých nešvarů ze strany zprostředkovatelů proti neinformovaným klientům, na druhé straně ale finanční produkty a služby prodražuje, pokud vyžaduje nadstandardní komfort pro klienty nebo náročné byrokratické postupy i u bezvýznamných úkonů. Do určité míry jde o věc názoru, kdy každý klade rozdílný důraz na jiné aspekty. Mně se v této souvislosti docela zamlouvá termín „zlatá střední cesta“.

Bez ohledu na naše výchozí naladění se však při hledání funkčního řešení vyplácí přihlížet ke specifikům jednotlivých trhů finančních produktů, kde zvažujeme regulaci právních nebo ekonomických vztahů mezi zprostředkovatelem a klientem. Investiční produkty typu OPF nebo ETF častěji poptávají lidé, kteří se o investování aktivně zajímají, a tak jim např. povinné informování „o významných událostech na finančním trhu, které by mohly mít vliv na cenné papíry držené zákazníkem“, přináší jen malou přidanou hodnotu ve srovnání s náklady na takový servis. Naproti tomu, spotřebitelské úvěry častěji využívají méně kvalifikovaní lidé v napjatější finanční situaci, kteří si většinou dostatečně neuvědomují finančně-matematické souvislosti složeného úročení. Povinné testování schopnosti splácet tak u žadatelů o spotřebitelský úvěr dává větší smysl.

Toto vydání obsahuje dva články na uvedená témata. První v rubrice TÉMA zmiňuje spíše nedostatky směrnice MiFID II, druhý v rubrice SPOTŘEBITEL spíše přínosy větší ochrany klientů spotřebitelských úvěrů.

FOND SHOP 24/2017
objednávka předplatného

Z dopisů

„Z českých časopisů jediný, který opravdu poctivě přečtu, je FOND SHOP. Není to ze sentimentality, ale jednoduše proto, že na našem trhu není kvalitnější investiční periodikum.“ (Petr Šimčák, člen představenstva Pioneer Investments)

„Za dobu, co vás čtu, jsem získal finanční gramotnost, kterou nemá 80% populace. Za to vám patří dík a uznání.“ (z dopisu čtenáře)

Graf čísla

Nový světový býčí trend


Obrázek aktuálně Vývoj indexu MSCI ACWI a % zemí s akciemi alespoň 20 % nad min.


Trhy zatím volby neděsí


Obrázek aktuálně Implikovaná volatilita amerických akciových trhůDoporučujeme

Jak se povedl MiFID II?
MiFID II se nezadržitelně blíží konečně i k nám. Co všechno se změní pro investiční zprostředkovatele? Odpovědi je třeba hledat hlavně v doprovodných národních změnách a ne v MiFIDu samotném.

Temné“ stránky ETP
ETP, nebo chcete-li ETF, jsou čím dál větším počtem investorů preferována před podílovými fondy. Ačkoliv jsou ETP výborný produkt, mají i ona svá, možná trochu skrytá rizika.

Globální strategická a taktická alokace aktiv
Co je strategická a taktická alokace portfolia a co má společného s diverzifikací?

Strategie podle cílového roku
Fondy životního cyklu nabízejí dlouhodobý přechod z dynamické investiční strategie na výrazně konzervativní k pevnému cílovému roku.