Stránky časopisu FOND SHOP

www.moneco.cz

Úvodní stránka

Hledání

Text:
Hledej

Reklama

MONECO Financial Training MONECO

Knihovna | FOND SHOP 18/2017 | Proměnlivé indexy

vytisknout článek...

Proměnlivé indexy

 

Když investujete pasivně např. do ETF kopírujícího známý akciový index, nebudete prostřednictvím tohoto nástroje držet tituly zahrnuté v indexu vždy ve stejné váze. Podkladové akciové indexy pasivně spravovaných ETF totiž podléhají pravidelnému rebalancování, které má za cíl aktualizovat váhy jednotlivých titulů s přihlédnutím k plnění kritérií stanovených tvůrcem indexu, např. měnící se tržní kapitalizaci. Mnohé firmy obchodované na regulovaných burzách totiž zkrátka rostou, fúzují nebo zanikají, což přirozeně složením akciového indexu zahýbe

Pa-sivní investor, který nepřišel na chuť stock-pickingu, však nemusí zastoupení konkrétních titulů věnovat velkou pozornost, pokud akciový index dostatečně reprezentuje celý trh a díky velkému, ideálně alespoň trojcifernému počtu pozic zajišťuje výraznou diverzifikaci. Ale u indexů s širším geografickým pokrytím se již vyplatí sledovat celkové zastoupení jednotlivých zemí např. v souvislosti se změnami v je-jich zařazení mezi vyspělé a rozvíjející se trhy. Podrobnější diskusi přináší rubrika TÉMA.

Produkt umožňující tuzemským retailovým investorům vydělávat na očekávaném posilování koruny proti euru, ale také prodělávat na jejím případném oslabování, je svým způsobem unikátní, neboť představuje protiváhu k měnově nezajištěnému portfoliu s významným podílem eurových aktiv. Fond postavený na této strategii představuje rubrika PRODUKT na str. 10 a 11. Podotkněme, že od vystoupení ČNB z režimu devizových intervencí do konce srpna posílila koruna proti euru o 3,4 %, ačkoliv někteří ekonomové předpokládali rychlejší tempo. To při současném výrazném růstu české ekonomiky a ochotě ČNB (dále) zvyšovat úrokové sazby dává naději, že trend postupného posilování koruny bude pokračovat.

FOND SHOP 18/2017
objednávka předplatného

Z dopisů

„Z českých časopisů jediný, který opravdu poctivě přečtu, je FOND SHOP. Není to ze sentimentality, ale jednoduše proto, že na našem trhu není kvalitnější investiční periodikum.“ (Petr Šimčák, člen představenstva Pioneer Investments)

„Za dobu, co vás čtu, jsem získal finanční gramotnost, kterou nemá 80% populace. Za to vám patří dík a uznání.“ (z dopisu čtenáře)

Graf čísla

Nový světový býčí trend


Obrázek aktuálně Vývoj indexu MSCI ACWI a % zemí s akciemi alespoň 20 % nad min.


Trhy zatím volby neděsí


Obrázek aktuálně Implikovaná volatilita amerických akciových trhůDoporučujeme

Jak se povedl MiFID II?
MiFID II se nezadržitelně blíží konečně i k nám. Co všechno se změní pro investiční zprostředkovatele? Odpovědi je třeba hledat hlavně v doprovodných národních změnách a ne v MiFIDu samotném.

Temné“ stránky ETP
ETP, nebo chcete-li ETF, jsou čím dál větším počtem investorů preferována před podílovými fondy. Ačkoliv jsou ETP výborný produkt, mají i ona svá, možná trochu skrytá rizika.

Globální strategická a taktická alokace aktiv
Co je strategická a taktická alokace portfolia a co má společného s diverzifikací?

Strategie podle cílového roku
Fondy životního cyklu nabízejí dlouhodobý přechod z dynamické investiční strategie na výrazně konzervativní k pevnému cílovému roku.